HMS - Helse, miljø og sikkerhet

 

Luftkvalitet

Som er ledende lakkfirma i Norge tar Lakkproffen miljøet for de ansatte og andre rundt oss svært alvorlig. For å vise faste og nye kunder at vi er seriøse på dette har vi samlet litt HMS-informasjon her.

De ti siste årene har vi brukt mye ressurser på å kontrollere miljøet rundt oss, og vi har investert i profesjonelt verneutstyr til våre ansatte.

Vi er også de eneste innen flekklakkering som benytter både baselakk og klarlakk av typen vannfortynnbar.

En måling på luften under lakkreparasjoner har blitt analysert av NILU (Norsk Institutt for Luftforskning), og resultatet viste at vi ikke forurenser lufta noe mer enn på et vanlig verksted forutsatt at vi benytter Air Brusch lakksprøyte og Nederman punktavsug.

Miljøet for de ansatt

Våre lakkere bruker friskluftmaske når lakkreparasjonsjobben utføres ettersom de sitter svært nær lakkilden (ca 40cm). Slike jobber krever at man benyttes store lokaler med god luftsirkulasjon, og samtidig Nederman punktavsug.

Luft til vernemasker

Lakkproffen benytter seg av en svært avansert kompressor med kjøletørke og 3M filterpakke (olje- og vannutskiller). Dette gjør godkjent pustluft når kompressoren står i riktig miljø, noe våre ansatte er bevisst på.

Spesialavfall

All søppel og spesialavfall går til Ragn Sells som vi inngikk avtale med i 2012. Med spesialbeholdere for farlig avfall sorteres alt avfall fra vår virksomhet meget nøye.

Jevnlig kontroll

Siden høsten 2008 har Lakkproffen vært innmeldt i HMS-senteret Romerike som hjelper oss med et systematisk og riktig HMS-arbeid. Det gjennomføres jevnlig internkontroll, og alle ansatte er gjennom årlige helsekontroller.

En større kontroll fra Arbeidstilsynet i 2012 ga kun en liten anmerkning, denne ble utbedret umiddelbart.